Latar Belakang Penubuhan  al-Ikhwan al-Muslimun Syria.

3.2.1  Pengasasan   al-Ikhwan al-Muslimun Syria.

Kajian tidak dapat memastikan tarikh yang tepat tentang kemunculan     al-Ikhwan al-Muslimun Syria. al-Ikhwan al-Muslimun Syria  terbentuk melalui kombinasi beberapa pertubuhan Islam di Syria.[1] Pertubuhan tersebut ialah :

(a)Syabab Muhammad  

 

Abu Sa،ud ،Abd al-Salam telah menubuhkan Jam،iyyah al-Rabitah al-Diniyyah li Syabab Muhammad pada tahun 1934 di Hims.[2]

 (b)Dar al-Arqam atau al-Syubban al-Muslimun

 

            Dar al-Arqam ditubuhkan di Halab dibawah pimpinan ،Umar Baha’ al-Amiri[3] pada tahun 1937. Dar al-Arqam yang asalnya  merupakan kelab kebudayaan dan sukan telah bertukar menjadi Dar al-Syubban al-Muslimun.[4]

(c)Cawangan al-Ikhwan al-Muslimun Mesir di Hamah.

 

            Pertubuhan di atas diasaskan oleh Muhammad al-Hamid bersama-sama rakan-rakannya seperti ،Abd-Allah al-Hallaq, Munir Lutfi, Munir al-Hurani, al-Haj ،Abd al-Ghani al-Sa،ati dan  ،Abd  al-Ghani al-Hamid.[5]

Pertubuhan-pertubuhan tersebut akhirnya disatukan atas nama  Jam،iyyah  al-Ikhwan al-Muslimin di antara tahun 1945 dan 1946. Mustafa al-Siba،i telah dipilih sebagai  Muraqib al-،Am,al-Ikhwan al-MuslimunSyria dan Lubnan yang pertama.[6]

Jam،iyyah al-Ikhwan al-Muslimin berkembang dengan cepat dan mengepalai  pertubuhan Islam yang lain sejak pilihanraya 1947 sehingga sekarang. Mereka telah melalui pelbagai peringkat dan memberi kesan kepada perkembangan politik di Syria.[7] Pada peringkat awal penubuhan, al-Ikhwan al-MuslimunSyria di bawah pimpinan Mustafa al-Siba،i telah melaksanakan program-program berikut :

(a) membentuk al-Lujnah al-Markaziyyah al-،ulya.

(b) menerbitkan risalah berkaitan  pergerakan  yang bertajuk: Ahdafuna wa   Mabadiuna(Matlamat dan Prinsip Kami) pada tahun 1945.

(c) gerakan menentang  French Mandate pada tahun 1945.

(d) mengasaskan organisasi Futuwwah pada Ogos 1946. Organisasi tersebut  berfungsi sebagai satu mukhayyam besar untuk melatih anggotanya menggunakan senjata di samping aktiviti lain seperti sukan dan kebudayaan. [8]

(e) menubuhkan sekolah-sekolah di setiap muhafazah  serta mengadakan kelas-kelas malam.

(f) menyediakan  khidmat kesihatan terutamanya di kawasan-kawasan kampung dan kediaman  terpencil.

(g) Menerbitkan beberapa akhbar seperti :

al-Manar dan al-Liwasebagai akhbar harian.

al-Syihab sebagai akhbar mingguan[9].

3.2.2 Struktur Awal Organisasi  al-Ikhwan al-MuslimunSyria dan Lubnan.

Struktur organisasi Jam،iyyah  al-Ikhwan al-Muslimin Syria  hampir  sama dengan  al-Ikhwan al-Muslimun Mesir. Organisasi Jam،iyyah  al-Ikhwan al-Muslimun Syria  pada peringkat penubuhannya boleh dilihat seperti berikut :

(a) Markaz Damsyik (Markaz al-،Ulya)

Markaz Damsyik dijadikan  pusat Lujnah al-Markaziyyah al-،Ulyayang diketuai oleh Muraqib al،Am. Beliau dibantu oleh 25 orang anggota lain yang dilantik melalui pemilihan al-Mu’tamar al-،Am.

(b) Markaz Muhafazah

Di bawah Markaz al-،Ulya terdapat  markaz mengikut muhafazah. Setiap  markaz  diselia oleh seorang ketua yang dilantik.

(c) al-Qada

Setiap bahagian al-Qada’ dipimpin oleh seorang ketua yang dilantik.

(d) al-Syu،bah

Di bandar-bandar  yang besar terdapat al-Syu،bah (cawangan) mengikut Hayy(kampung).

(a)    al-Usrah

Merupakan unit terkecil dalam organisasi. Setiap usrah   dipimpin oleh naqib yang dilantik. Pada kebiasaannya  usrah dianggotai antara  lima hingga sebelas orang ahli.

Terdapat beberapa lujnah yang ditubuhkan dalam al-Ikhwan al-Muslimun iaitu Lujnah al-Thaqafiyyah, Lujnah mukafahah al-Ummiyyah, Lujnah al-Tullab, Lujnah al-Ummah dan Lujnah al-Ta‘awun.

al-Lujnah al-Thaqafiyyah menjadi penaung kepada Madaris al-Jam‘iyyah.  Antara madrasah  yang termasyhur  ialah al-Ma،had al-،Arabi al-Islamiyang diasaskan pada tahun 1945 dengan kerjasama Jam،iyyah al-Tamaddun al-Islami. Di samping itu lujnah di atas turut mengendalikan aktiviti kebudayaan yang lain. Daripada sudut ekonomi pula, al-Ikhwan al-Muslimun melaksanakan program ekonomi dalam bentuk kerjasama seperti al-Syarikah al-Ta،awuniyyah di Damsyik dan Halab serta al-Syarikah al-Tiba،ah wa al-Nasyr.[10]

Mustafa al-Siba،i menggambarkan gerakan al-Ikhwan al-Muslimun dalam tempoh ini dengan menyebut :

“Pergerakan kita bukanlah satu persatuan atau parti politik tetapi merupakan gerakan kerohanian yang diterima oleh manusia sejagat. Ia merupakan satu revolusi baru.”[11]

3.2.3        Penubuhan Rabitah al-،Ulama’(1946)

Pada tahun 1946 Rabitah al-،Ulama’ diasaskan. Pertubuhan tersebut mendapat sambutan daripada  ulama Syria. Rabitah al-،Ulama’  merupakan kombinasi al-Jam،iyyah al-Islamiyyah. Melalui pertubuhan ini, ulama secara sulit  memberi bantuan dan sokongan kepada gerakan al-Ikhwan al-Muslimun dan aktiviti Islam yang diadakan oleh kumpulan Islam yang lain.[12]

 

3.2.4 Pilihanraya Hay’ah Ta’sisiyyah(1947)

Pada tahun 1947, pilihanraya Hay’ah Ta’sisiyyah diadakan. Pilihanraya tersebut melibatkan  pertandingan di antara  dua kumpulan utama  iaitu kumpulan  Mustafa al-Siba،i dan kumpulan yang mendapat sokongan negara luar. Dalam pilihanraya tersebut Mustafa al-Siba،i menang satu kerusi. Ketika membincangkan rang undang-undang  Hay’ah Ta’sisiyyah, Mustafa al-Siba،i telah membuat dua tuntutan iaitu  Islam sebagai agama rasmi negara dan Islam sebagai sumber utama perundangan. Tuntutan ini menyebabkan rang undang-undang Syria menyatakan:

(a)Islam sebagai salah satu sumber perundangan.

(b)Agama bagi presiden negara ialah Islam.

(c)Matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan generasi yang beriman kepada Allah s.w.t.

Kegagalan Mustafa al-Siba،i di dalam membuat tuntutan yang lebih komprehensif  telah menimbulkan kemarahan ulama  Syria.[13]

3.2.5  Peperangan Islam-Yahudi di Palestin(1948)

Deklarasi Balfour yang dimeterai semasa Perang Dunia I telah memudahkan orang Yahudi  memasuki Palestin. Sepanjang tempoh 1917-1947 berlaku  penghijrahan beramai-ramai bangsa Yahudi ke Palestin. Pada tahun 1947 mereka mengisytiharkan negara Israel. Pengisytiharan tersebut telah menimbulkan kemarahan umat Islam menyebabkan  berlakunya Peperangan Islam-Yahudi 1948. Umat Islam Syria termasuklah al-Ikhwan al-Muslimun turut berjuang mempertahankan kiblat kedua.[14]


[1] Dr.Umar F.Abd-Allah(1983), op.cit., hal.91, Fathi Yakan(1987), Islam Fikrah,Harakah dan Perubahan, Hj.Mohd Tahir Daeng Mengati(terj.), Alor Setar: Pustaka Ikhwan, hal.103, Sa،id Hawwa(1988d), op.cit., hal.42, al-Habib al-Janhani(1989), op.cit., hal.116, R.Hrair Dekmajian (1989), al-Usuliyyah fi al- ،Alam al-،Arabi, Sa،id ،Abd al-Warith(terj.), Kaherah: Dar al-Wafa’, hal.164.

[2] al-Habib al-Janhani(1989), op. cit., hal.116.

[3] Beliau dilahirkan di Halab pada tahun 1918. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Damsyik dalam bidang undang-undang dan Universiti Serbonne dalam bidang Sastera dan Fiqh Lughah. Beliau terlibat dalam Perang Islam-Yahudi(1948). Beliau pernah mengajar di Universiti Muhammad al-Khamis di Pas, Maghribi, Dar al-Hadith al-Husniyah, di Ribat. Beliau merupakan seorang penyair. Sila lihat: Yusuf(1999a),  op.cit., j.2, hal.72.

[4] Fathi Yakan(1987), op.cit., hal.103, Sa،id Hawwa(1988d), op.cit., hal.42.

[5]Ahmad al-Jawwad(t.t), al-Mahamid fi al-Sirah al-Syaikh Muhammad al-Hamid, hal.10, Temubual dengan Dr.Ahmad al-Jawwad  pada 21 Februari 2000.

[6] Dr.Umar F. Abd-Allah(1983), op.cit., hal.91,  Fathi Yakan(1987), op.cit., hal.103, Sa،id  Hawwa (1988d), op.cit., hal.42, al-Habib al-Janhani(1989), op.cit., hal.116, R. Hrair Dekmajian(1989) op.cit., hal.164.

[7] al-Habib al-Janhani(1989), op.cit., hal.115.

[8] al-Habib al-Janhani(1989),  op.cit., hal.116.

[9] ، Adnan Sa،d al-Din(1998), op.cit., hal.5-6.

[10] Ibid.

[11] Dr.Umar F.Abd- Allah(1983),  op.cit., hal.21, R.Hrair Dekmejian(1989),  op.cit., hal.164.

[12] Dr.Umar F. Abd- Allah(1983), op.cit., hal.33-34.

[13] Sa،id Hawwa(1988d), op.cit., hal 21.

[14] Fathi Yakan(1987), op.cit., hal.104, Sa،id Hawwa(1988d), op.cit., hal.42.

 

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s